Dagsmark ungdomsförenings historik

Dagsmark Ungdomsförening är den äldsta ungdomsföreningen i f.d. Lappfjärds kommun. Den bildades i april 1896 av ett tjugotal entusiastiska medlemmar. Föreningen var till en början en filialförening under Vasa ungdomsförening och dess första verksamhetsår präglades av en viss osäkerhet. Man sammankom till möten på folkskolan eller i någon bondgård. Man sjöng sånger och läste någon berättelse eller byralla. Ett rätt livligt umgänge upprätthölls även med grannföreningarna i Lappfjärd och Härkmeri.

År 1910 fick föreningen sin första lokal, en vanlig gård som man renoverade och byggde om så att den bättre skulle motsvara den tidens behov. Den nya lokalen fick namnet Majbo.

Den fungerade som föreningens hem ända till 1954 när ett nytt hus kunde invigas. Huset som i folkmun kallades för "lokaalin" genomgick en hel del renoveringar och var i relativt gott skick när den totalförstördes i en brand 1996, samma år som föreningen skulle fira 100-års jubileum.

Återigen byggdes ett nytt föreningshus vilket man gav det anrika och vackra namnet MAJBO, huset stod klart år 1998.

Föreningens mest synliga resultat är förstås föreningshuset men man har också kunnat bjuda medlemmarna på bildande och underhållande program. Man har bl.a.gett ut en handskriven tidning som kallades "Försöka duger". Sång och musik har alltid funnits på möten och fester. Teater har ända sedan föreningens första år varit ett mycket uppskattat nöje. Idrotten har också spelat en stor roll i föreningens verksamhet och dans har alltid funnits med i verksamheten.

Dagsmark Ungdomsförening har under sina många år genomlevt många kriser och depressioner. Krig och därpå följande emigreringar har starkt påverkat föreningens medlemsantal och verksamhetsförutsättningar. Men alltid har någon tagit över där någon annan slutat och idag är föreningen mycket aktiv med en massa nya verksamhetsformer på gång.

 


Gamla Majbo målat av konstnär Terho Peltoniemi

Lokalin målad av konstnär Terho Peltoniemi

För mer läsning om Dagsmarks historia tipsar vi om Lasse Backlunds hemsida (klicka här).